هرچه هست بارش دلی ست که گاهی تنگ میشود...
 
************** بسم الله النور **************** اینجا صفحه ی بانویی ست که به شرط حال خوب دست به کیبورد میشود حرکت در مسیر جریان آب را کار ماهی مرده می داند و شهادت را یک سبک زندگی. _________________________________________ مطالب وبلاگ تولیدی ست لطفا امانت دار باشید :)
جستجو