هرچه هست بارش دلی ست که گاهی تنگ میشود...
ولادت امام رضا (ع)